Åtal väckt i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa

2019-11-19

Den nationella riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål i Stockholm har idag den 19 november 2019 väckt åtal vid Mora tingsrätt mot två personer misstänkta för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, grovt brott samt framkallande av fara för annan, i ärendet där en djurvårdare förolyckades i Orsa Rovdjurspark den 4 augusti 2017.

Åklagaren yrkar vidare att parkens verksamhetsutövare ska åläggas en företagsbot på minst 8 miljoner kronor.

Huvudförhandlingen beräknas inledas under senvåren 2020, och såvitt nu kan bedömas pågå under ca 20 förhandlingsdagar.

Möjligheten för allmänheten och massmedia att närvara vid förhandlingen kommer av praktiska skäl att vara begränsad. Journalister som är intresserade av att närvara vid förhandlingen kommer behöva föranmäla sig till tingsrätten för ackreditering.

Tingsrättens hemsida kommer uppdateras med aktuell information om målet och förhandlingsplan publiceras när denna färdigställts.