Åtal väckt för två fall av mord 2004

2020-09-02

Antalet platser i förhandlingssalen är begränsat. Tingsrätten planerar att ha medseende från en sidosal. Antalet platser är dock ändå begränsat.

Tingsrätten kommer att reservera platser åt media. Representanter för media uppmanas att vända sig till tingsrättens registrator med frågor och för att reservera plats.

Utgångspunkten är att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Rätten kommer att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende någon del av förhandlingen, t.ex. under del av sakframställning och redovisning av personliga förhållanden. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.

Journalister som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer tillåtas att i rättssal och sidossal använda sig av den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering. Bildupptagning och fotografering är dock inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. För övriga åhörare gäller som vanligt att all elektronisk utrustning som medförs in i rättssalen och kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) ska vara avstängd och undanstoppad.

 Kontakta tingsrättens registrator via e-post