Åtal väckt för mord och försök till mord i Råcksta och försök till mord i Nacka

2020-04-08

Åtal och huvudförhandling

En man har åtalats för mord och försök till mord i Råcksta, alternativt medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord, samt försök till mord i Nacka, alternativt medhjälp till försök till mord. Mannen har också åtalats för vållande till kroppsskada, grovt brott, och framkallande av fara för annan i Nacka.

En annan man har åtalats för mord och försök till mord i Råcksta, alternativt medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord.

En tredje man har åtalats för försök till mord i Nacka, alternativt medhjälp till försök till mord. Mannen har också åtalats för vållande till kroppsskada, grovt brott, och framkallande av fara för annan i Nacka.

En man som inte är häktad har åtalats för försök till grovt vapenbrott i Nacka.

Huvudförhandlingen i målet är planerad till 12 dagar. Aktuella dagar är den 20, 21, 23, 24, 28 och 29 april samt 6, 7, 8, 12, 13 och 14 maj 2020. Några av huvudförhandlingsdagarna kommer att hållas i Säkerhetssalen, Bergsgatan 50, Stockholm, och övriga dagar kommer att hållas i Solna tingsrätt, Sundbybergsvägen 5, Solna. För närmare information om vilken dag som hålls var och för eventuella frågor om behov av platsbokning hänvisas till Solna tingsrätt, avdelning 3, se kontaktinformation.

Ordförande i målet är rådmannen Sofia Jungstedt.

Övrigt

För beställning av handlingar hänvisas till Solna tingsrätt, avdelning 3, se kontaktinformation. Tingsrätten har för närvarande begränsade expeditionstider och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Tag därför gärna kontakt med oss via e-post i första hand.

För övriga praktiska frågor om målet hänvisas i första hand till handläggarchefen Sanja Satzger Von Balvanyos, se kontaktinformation.