Åtal om misstänkt mord efter att en man hittats död på Dumme mosse har inkommit till Jönköpings tingsrätt

2021-08-06

Jönköpings tingsrätt kommer hålla huvudförhandling den 18-20 (onsdag – fredag) augusti 2021.

Med hänsyn till rådande pandemi kommer antalet åhörarplatser i rättssalen att vara begränsat. Av dessa platser kommer ett visst antal att reserveras för media.

Media som önskar närvara vid huvudförhandling ombeds kontakta tingsrätten via e-post jonkopings.tingsratt@dom.se Ange mediebolag och namn, märk ditt meddelande med B 1826-21.

 

Åklagare i målet är kammaråklagare Lisa Hedberg.

Offentlig försvarare för tilltalad är advokaten Fredrik Lager.

Målsägandebiträde är advokaten Stefan Dehlin.