Åtal i det s.k. styckmordet

2020-02-06

Stämning har utfärdats och huvudförhandlingen beräknas pågå i sex dagar med början den 21 februari och avslut den 11 mars 2020.

Ansvarig domare är rådmannen Märit Bergendahl. Kontaktpersoner är domstolshandläggare Linda Ranieli samt tingsnotarie Anna Lundberg.