Åtal har väckts mot en man för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i bl.a. Sverige

2021-02-08

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan februari 2020 har en man varit häktad som misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling under åren 2018-2019.

Åklagaren har nu väckt åtal mot mannen rörande brottsligheten. Åtalet har kopplingar till det stora narkotikamål (SIGMA) som nu pågår i hovrätten för västra Sverige. Huvudförhandlingen i tingsrätten påbörjas den 10 februari 2021 och beräknas pågå i sammanlagt 21 dagar.

Övrigt

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker via e-post eller telefon till domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktinformationen.

Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt, avdelning 4, se kontaktinformationen. Beställningar kan med fördel göras per e-post.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktinformationen.

Juristdomare i målet är rådmännen Jakob Hedenmo (ordförande) och Jenny Hjukström.