Åtal har väckts mot en kvinna för bl.a. stämpling till mord på en advokat hösten 2018

2020-10-08

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan i våras har en kvinna varit häktad som misstänkt för stämpling till mord på en advokat hösten 2018. Häktningsbeslutet kom senare även att omfatta misstankar om anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. Utöver kvinnan är tre män häktade misstänkta för delaktighet av olika slag.

Åklagaren har i dag väckt åtal mot kvinnan för stämpling till mord och förberedelse till mord på advokaten hösten 2018. Åklagaren har även väckt åtal mot två av de häktade männen samt ytterligare en kvinna för delaktighet i samma brott. Åklagaren har därutöver åtalat kvinnan för anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. I samma stämningsansökan åtalas även den tredje av de häktade männen för försök till mord på advokaten hösten 2019.

Rätten avser att hålla ett planeringssammanträde under vecka 43. Huvudförhandlingens början planeras till vecka 45 och beräknas pågå under ca fyra veckor.

Övrigt

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker via e-post eller telefon till domstolshandläggaren Rosanna Falck, se kontaktinformationen.

Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 2, se kontaktinformationen. Beställningar kan med fördel göras per e-post.

För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Rosanna Falck, se kontaktinformationen.

Ordförande i målet är chefsrådmannen Måns Wigén.