Åtal har väckts i omfattande mål om bl.a. förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse och synnerligen grovt narkotikabrott

2021-03-02

Huvudförhandlingen inleds den 11 mars 2021 och beräknas pågå under våren och fram till midsommarveckan. Sammanlagt har tingsrätten planerat för ca 40 förhandlingsdagar. Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen på Attunda tingsrätt.

På grund av den pågående pandemin kommer antalet platser för åhörare att vara begränsat. Åhörarplatser kommer i stor omfattning att vara reserverade för media och en anhörig per part. För övriga fåtalet åhörarplatser kommer tingsrätten till en början att tillämpa lottning. Mer information om detta kommer att anslås på den här sidan dagarna innan huvudförhandlingens start.

Önskemål från journalister om att i förväg boka plats skickas senast måndagen den 8 mars 2021 till Uppsala.tingsratt.storamal@dom.se (Presslegitimation eller annan ackreditering som styrker att personen jobbar med nyhetsrapportering krävs för bokning.)

Anhöriga till parter kommer i första hand genom partens advokat att underrättas om hur de i förväg kan boka en plats. Tingsrätten kommer att snarast därefter återkomma med svar.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att komma i god tid. Varje huvudförhandlingsdag kommer att börja kl. 09.00.

Ordningsregler vid huvudförhandlingen

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Journalister får använda den elektroniska utrustning som krävs för nyhetsrapportering (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering. För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Beställning av handlingar samt informationFör beställningar av handlingar hänvisas till Uppsala tingsrätt, enhet 2. Beställningar görs med fördel per e-post, se kontaktinformation. För övriga frågor om målet hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Mira Junus, se kontaktinformationen.

Juristdomare i målet är rådmannen Ulf Walther, ordförande, och tf. rådmannen Karin Eriksson. Karin Eriksson är ansvarig för mediekontakter.