Åtal har väckts angående mord i Ockelbo

2020-01-21

Huvudförhandlingen

Huvudförhandling i målet kommer att hållas under åtta dagar med start torsdagen den 23 januari 2020 kl 09:00. Övriga förhandlingsdagar är den 24 januari, den 27 januari, den 31 januari, den 3 februari, den 7 februari, den 11 februari och den 14 februari. Två av dagarna är reservdagar. Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Förhandlingen kommer att hållas i tingsrättens säkerhetssal, sal 4. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media. Presslegitimation krävs. Det kommer även att finnas åhörarplatser i sidosal 5 med bild- och ljudöverföring från rättssalen

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen. Journalist som önskar direktrapportera från rättssalen för nyhetsförmedling ska anmäla detta till rättens ordförande, lämpligen per epost  bengt-olov.horn@dom.se Beslut kommer därefter att meddelas. Om önskemålet om direktrapportering bifalls får journalisten - under förutsättning att förhandlingen inte störs - använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (exempelvis mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidodalarna ska vara avstängd och undanstoppad. Det är inte tillåtet att ta in skrymmande föremål i salarna.

Mat och dryck får inte tas in i rättssalarna.

Vid paus och lunch ska alla tillhörigheter tas med ut från rättssalarna. Kvarlämnade kläder, väskor, kameror etc. kommer att tas om hand och förvaras i tingsrättens reception.

Samma ordningsregler gäller i sidosal 5 som i säkerhetssalen 4.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler vid förhandlingen.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av åtal, huvudförhandlingsplan m.m. hänvisas till Gävle tingsrätt, enhet 1. Ange målnummer B 2146-19 i ämnesraden. E-post: gavle.tingsratt@dom.se samt telefon: 026-17 67 00.

Ordförande i målet är rådmannen Bengt-Olov Horn