Åtal har idag väckts för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda

2019-11-06

Huvudförhandlingen

Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet under tio förhandlingsdagar mellan den 19 november 2019 och den 11 december 2019. En detaljerad huvudförhandlingsplan kan beställas från tingsrätten, se kontaktinformation till höger.

Förhandlingen kommer att hållas i sal 37, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 15 november 2019 kl. 12.00 genom epost till domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktinformation till höger. Delar av förhandlingen kommer att hållas bakom stängda dörrar.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan efter särskilt beslut av tingsrätten få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av en detaljerad huvudförhandlingsplan samt övriga handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformation till höger.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggarna Mats Sjöberg och Tobias Franzén, se kontaktinformation till höger.

Ordförande i målet är rådmannen Tomaz Zander.