Åtal för giftmord m.m.

2019-04-29

Rättegången beräknas pågå under sju–åtta huvudförhandlingsdagar med början den 9 maj 2019 och med sista dag (en reservdag) torsdagen den 23 maj 2019. Övriga planerade huvudförhandlingsdagar är den 13–14 maj, den 16–17 maj och den 21–22 maj. Samtliga dagar kommer förhandlingen att påbörjas kl. 9.00 utom den 21 maj 2019 då förhandlingen påbörjas kl. 10.00.

F.d. hovrättspresidenten Sten Burman är ordförande i målet.

Enligt den preliminära huvudförhandlingsplanen ska handläggningen av mordåtalet påbörjas efter lunchpaus torsdagen den 9 maj och den tilltalade höras angående detta den 13 maj. Huvudförhandlingsplanen kommer att publiceras på tingsrättens hemsida så snart den är klar och vara föremål för löpande uppdateringar under målets handläggning.

Möjligheten för allmänheten och massmedia att närvara vid förhandlingen är av praktiska skäl begränsade och journalister som är intresserade av att närvara vid förhandlingen ombeds därför att i god till föranmäla sig till tingsrätten för ackreditering. För detta och för praktiska frågor hänvisas till Thomas Källberg (thomas.kallberg@dom.se). I rättssalen och eventuell sidosal är användning av kameror eller mobiltelefoner förbjudet.

 

Senast ändrad: 2019-04-29