Åtal för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott m.m.

2022-11-29

15 personer har i dag åtalats för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och grovt skyddande av brottsling under tiden den 1 januari 2021 till den 26 maj 2021 i Kristianstad och andra delar av Sverige. Huvudförhandling äger rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö under, såvitt nu kan bedömas, närmare 60 dagar. Såvitt känt är målet det största brottmål som handlagts vid Kristianstads tingsrätt.

 

Åtalet avser ett påstående om att flera av de åtalade gått samman för att tillverka, sälja och även i övrigt hantera mycket stora mängder narkotika under början av år 2021. Några av de tilltalade är också åtalade för att ha innehaft vapen och två personer för grovt skyddande av brottsling.

 

Huvudförhandlingen kommer att äga rum i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö med början den 12 december 2022. Huvudförhandlingen kommer därefter att fortsätta den 13, 14, 19, 20 och 21 december 2022, den 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 30 och 31 januari 2023 samt den 6, 7, 8, 13, 14, 27 och 28 februari 2023. Ytterligare dagar kommer att planeras in efter den 28 februari 2023. Det är ännu för tidigt att ange hur de planerade dagarna kommer att disponeras men tingsrätten avser att återkomma i denna del.

 

Det kan förutses att huvudförhandlingen kommer att vara offentlig.

 

Den som önskar närvara som åhörare vid huvudförhandlingen bör infinna sig i god tid och kommer att behöva genomgå säkerhetskontroll.

 

Åhörare vid förhandlingen får inte samtala, fotografera, filma eller hålla en mobiltelefon i handen. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara avstängd och undanstoppad.

 

Platser kommer att finnas för massmedia. Journalister som sitter på särskilt anvisade platser kommer att få använda tekniska hjälpmedel för att skriva.

 

Den som vill beställa t.ex. stämningsansökan kan mejla till bestallningartkr@dom.se. Ange målnummer och vilken handling som önskas.