Åtal för flera fall av försök till mord m m vid en skola i Kristianstad

2022-05-11

Tingsrätten har tidigare publicerat pressmeddelande angående huvudförhandlingen i detta mål. I detta pressmeddelande har angivits att huvudförhandlingen i huvudsak kommer att vara offentlig. Med hänsyn till den uppmärksamhet målet hittills föranlett har emellertid fråga uppkommit om förhandlingen bör hållas inom stängda dörrar med stöd av 27 § andra stycket lagen (1964:67) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Mot bakgrund härav vill tingsrätten informera om att huvudförhandlingen kan komma att hållas inom stängda dörrar.