Astrid Lindgrens Värld ges tillstånd till fler besökare

2020-11-20

Förvaltningsrätten har haft att ta ställning om barnteaterföreställningarna inom området ska betraktas som en allmän sammankomst eller flera separata allmänna sammankomster.

- Inom temaparken anordnas nio självständiga teaterföreställningar, det vill säga flera separata allmänna sammankomster, säger chefsrådmannen Peter Kristiansson. Det innebär att den begränsning i deltagarantalet som gäller för närvarande inte ska omfatta samtliga teaterföreställningar i temaparken utan för respektive föreställning inom området.

- Om regeringen beslutar att ändra maxantalet deltagare gäller denna förändring så klart även för Astrid Lindgrens Värld, säger Peter Kristiansson.