Arbetsgivaravgifter ska betalas på rabatter som utgår till barn vid försäljning av jultidningar

2020-03-05

Skatteverket beslutade att påföra två bolag arbetsgivaravgifter på de rabatter som utgår till barn vid försäljning av jultidningar och andra produkter. Enligt Skatteverket skulle samtliga rabatter ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.

Till skillnad från Skatteverket bedömer förvaltningsrätten att rabatter som utgår på beställningar för eget bruk, dvs. beställningar till beställaren själv samt till beställarens föräldrar och syskon, inte utgör ersättning för arbete och att dessa rabatter därför ska undantas från arbetsgivaravgifter.

- Förvaltningsrätten har delvis bifallit bolagens överklaganden och reducerat underlaget för arbetsgivaravgifter på beställningar för eget bruk och antalet beställare per beställning, i enlighet med bolagens genomsnittsberäkningar, säger rådmannen Göran Wickström.

Förvaltningsrättens prövning har endast avsett om bolagen som utger rabatterna ska betala arbetsgivaravgifter på dessa. Målen rör således inte frågan om barnen som säljer jultidningar och andra produkter åt bolagen ska beskattas för rabatterna.