Arbetsgivaravgifter på rabatter vid jultidningsförsäljning

2021-04-29

Kammarrätten konstaterar att skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter omfattar betydligt fler aktörer än de som normalt brukar betecknas som arbetsgivare. Det saknas enligt domstolen grund för att minska avgiftsunderlaget för beställningar för eget bruk och inom familjen. Skatteverkets överklaganden bifalls därför av domstolen.

Kammarrättens prövning gäller endast om bolagen ska betala arbetsgivaravgifter på rabatterna. Målen rör alltså inte frågan om barnen som säljer jultidningar och andra varor åt bolagen ska beskattas för rabatterna.

Domar i Förvaltningsrätten i StockholmNyheter