Ansökningar om demonstrationer i Uppsala avgjorda av förvaltningsrätten

2022-07-28

I mål 4010-22 hade en person ansökt om demonstrationstillstånd i Gottsunda. Polisen avslog ansökan och hänvisade till att demonstrationen i stället fick ske på Vaksala torg. Förvaltningsrätten bedömer att om det finns risk för ordningsstörningar har polisen möjlighet att hänvisa till annan plats.

Ansvarig domare Johan Höök säger:

- Skyddet för den grundlagsfästa demonstrationsfriheten är stort. Det finns dock möjlighet för polisen att besluta att en demonstration får ske på en annan plats än sökanden önskar om det finns risk för ordningsstörningar.

I mål 3787-22 avslog polisen en ansökan för att den kommit allt för kort tid innan demonstrationen skulle äga rum. En ansökan ska enligt ordningslagen om möjligt göras senast en vecka innan demonstrationen. Ansökan gjordes i detta fall tre dagar innan den var tänkt att äga rum.

Förvaltningsrätten anser inte att det finns möjlighet att avslå en ansökan enbart för att den gjorts sent och upphäver beslutet. Eftersom demonstration skulle skett i juni behöver dock inte polisen pröva frågan på nytt.

Ansvarig domare Johan Höök säger:

- Det är inte möjligt att avslå en demonstrationsansökan enbart för den görs sent. Det är dock en annan sak att en sådan ansökan inte säkert hinner behandlas innan demonstrationen ska äga rum.