Angående avyttring av föremål från Göta hovrätt

2023-06-28

Många kulturhistoriska föremål – varav några värdefulla porträtt – kommer att placeras i den nya byggnaden, så anknytningen till hovrättens historia blir tydlig.

Statens Konstråd, som är den myndighet som bestämmer över bland annat porträtten, har beslutat att de föremål som inte får plats i nya huset ska säljas på auktion.

- Beslutet att sälja porträtten har väckt protester, vilket jag kan förstå, säger hovrättspresidenten Charlotte Brokelind. Jag hade önskat att de hade fått hänga kvar i Domstolsbyggnaden, där de hör hemma.

Nu har det öppnat sig en möjlighet att med hjälp av Domstolsverket ordna en förvaring av porträtten på annat ställe.

- Vi kommer att ta upp en förnyad diskussion med Statens Konstråd om framtiden för porträtten, säger Charlotte Brokelind.

Porträtten har tagits bort från auktionsfirmans försäljningskatalog.