Ändringsbudgeten: Höjt anslag lindring för pressade domstolar

2021-04-08

– Många domstolar har det pressat efter en rekordstor målökning förra året. Därför är beskedet om tillskottet för i år välkommet. Samtidigt ser vi att nivån också behöver höjas långsiktigt för att domstolarna ska klara sitt uppdrag på ett bra sätt och undvika att enskilda individer och företag drabbas av långa väntetider, säger Domstolsverkets ekonomidirektör, Leif Eriksson.

Äskade 700 miljoner

I budgetunderlaget för de kommande åren som Domstolsverket lämnade in till regeringen tidigare i våras, framgår att det långsiktigt behövs mer resurser för att möta den kraftiga målinströmningen. Antalet mål har ökat med hela 27 procent på bara fem år. Därför äskades totalt 700 miljoner kronor mer fram till 2024. Enligt Domstolsverkets prognoser är målökningarna störst för tingsrätter och förvaltningsrätter.

Förtroende kräver långsiktighet

– Det är inte hållbart för verksamheten att ha en situation med kortsiktighet när det gäller de ekonomiska förutsättningarna. Besked ett år i taget innebär stora svårigheter för domstolarna att planera verksamheten och rekrytera personal. Vad domstolarna behöver är ekonomisk långsiktighet för att upprätthålla förtroendet för vårt rättssystem och därmed också för vår demokrati, säger Leif Eriksson.

Regeringens pressmeddelandehttps://www.regeringen.se/