Ändrat startdatum i det så kallade Notviken-målet

2022-01-31

Tingsrätten återkommer med information om ändrade huvudförhandlingsdagar.