Ändrade förhandlingsdagar under vecka 11 i det så kallade Notviken-målet

2022-03-02

Planeringen för dagarna ser ut som följer:

Den 14 mars fortsätter vittnesförhör avseende åtalspunkterna som gäller mord, medhjälp till mord, alternativt skyddande av brottsling (grovt brott) samt medhjälp till mord. Den 15 mars avhandlas övriga åtalspunkter som gäller bl.a. rån och narkotikabrott. Den 17 – 18 mars sker genomgång av personalia samt pläderingar i målet.