Ändrad struktur på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats

2018-01-03

Den 2 januari genomfördes en omstrukturering av innehållet på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats. Ändringarna syftar till att göra det lättare för besökare att hitta på webbplatsen. Vägen in till domstolens avgöranden och referat ska bli tydligare och det ska vara enklare för besökare att hålla reda på alla juridiska begrepp och hur de förhåller sig till varandra: avgörande, mål, beslut, dom, prejudikat, referat, prövningstillstånd etc.

Omstruktureringen har gjort att vissa länkar som tidigare varit aktiva nu är brutna. Har ni några länkar till oss som går till enskilda sidor på webbplatsen, se gärna över dessa.

Har du frågor eller synpunkter på webbplatsen? Kontakta oss på: hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se