Allvarliga brister i skolor – fyra kommuner tvingas betala viten

2019-11-22

Exempel på brister Skolinspektionen har funnit är avsaknad av trygghet i skolmiljön, bristande struktur gällande elever i behov av särskilt stöd och bristande struktur för att skydda elever mot kränkande särbehandling.

- Det handlar om fyra olika mål vid förvaltningsrätten rörande fyra olika kommunala skolor. Trots att Skolinspektionen under lång tid påtalat bristerna har skolorna inte lyckats komma till rätta med alla problem inom föreskriven tid. Det utdömda vitet ska kommunerna betala till staten, säger rådmannen Johan Gefvert.

Mål nr Skola Kommun Utdömt vite 8554-19 Astrid Lindgrens skola 7-9 Vimmerby 50 000 kr 11294-19 Alirskolan Bollnäs 250 000 kr 11716-19 Guldhedsskolan 3-6 Göteborg 600 000 kr 14761-19 Gällkvistsskolan Skara 200 000 kr