Aktieägare i riskkapitalbolag får lägre skatt

2018-11-20

- Huvudfrågan i målen har varit om det finns särskilda skäl för att inte tillämpa utomståenderegeln trots att utomstående i betydande omfattning ägt andelar i bolagen. Om det finns sådana särskilda skäl blir aktieinnehavet kvalificerat och utdelningarna ska i så fall beskattas i både inkomstslaget tjänst och inkomstslaget kapital, vilket skulle leda till en högre skatt för de enskilda, säger Petra Andersson, rådman.

Förvaltningsrätten anser att utdelningsstrukturen i Valedo I och Valedo II, som regleras i avtal mellan aktieägarna, inte har motverkat syftet med reglerna om utdelning på kvalificerade andelar. Det finns därmed inte särskilda skäl och utomståenderegeln ska därför tillämpas.

Vare sig Valedo I eller Valedo II har enligt rätten en struktur som är typisk för riskkapitalbolag. Det är här fråga om bolag som förvaltar sina egna tillgångar. Således sker all verksamhet, såväl analysarbete, rådgivning som investeringar m.m. inom ramen för två svenska aktiebolag.

 

???

Senast ändrad: 2018-11-20