Åklagaren får förlängd åtalstid i mål om misstänkt misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-19

Åklagaren har vid tre separata förhandlingar i dag begärt och fått förlängd tid för åtals väckande. Åtalsfristen har förlängts till på torsdag i nästa vecka, dvs. den 25 juli 2019, kl. 11.00. De tre misstänkta ska under tiden vara kvar i häkte.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se och för frågor rörande målet hänvisas till tf. chefsrådmannen Stefan Johansson.

För allmänna frågor om Sveriges Domstolar eller det svenska rättssystemet hänvisas till tingsrättens hemsida. Frågor kan också besvaras av domare i Sveriges Domstolars mediegrupp.

Senast ändrad: 2019-07-19