AIK Fotboll AB har brustit i hanteringen av insiderinformation – domstolen ändrar inte beslutet om sanktionsavgift

2023-01-18

Finansinspektionen beslutade den 22 april 2022 att AIK Fotboll skulle betala en sanktionsavgift om 1 050 000 kronor för att bolaget inte hade offentliggjort insiderinformation så snart som möjligt. Enligt Finansinspektionen var det informationen i det beslutsförslag som AIK Fotbolls dåvarande vd e-postade till bolagets styrelse den 5 januari 2019 kl. 20.43 som utgjorde insiderinformation. AIK Fotboll och en rysk fotbollsklubb var vid den aktuella tidpunkten överens om samtliga villkor för avtalet av en spelarförsäljning. AIK Fotboll offentliggjorde inte informationen förrän den 7 januari 2019 kl. 10.00 och hade därför enligt Finansinspektionen inte offentliggjort informationen så snart som möjligt.

Förvaltningsrätten gör nu samma bedömning som Finansinspektionen.

- Förvaltningsrätten anser precis som Finansinspektionen att innehållet i e-postmeddelandet från AIK Fotbolls dåvarande vd till styrelsen sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på AIK Fotbolls aktiepris. Informationen var konkret och därför inte alls jämförbar med de rykten kring spelarförsäljningen som tidigare cirkulerat i media. Informationen var därmed sådan insiderinformation som skulle ha offentliggjorts så snart som möjligt enligt regelverket då AIK Fotboll är börsnoterat. Eftersom detta inte gjordes, och marknadsmissbruksregelverket inte heller följdes av bolaget i övrigt, har Finansinspektionen haft anledning att påföra AIK Fotboll en sanktionsavgift, säger rådmannen Mats Mossfeldt.