Åhörarplatser i mål 1198-20/308-20

2021-05-18

Åhörare hänvisas til salen på Linköpings tingsrätt i rättegången gällande mål 1198-20/308-20.