Åhörarplatser i mål 1198-20/308-20

2021-04-30

Åhörare hänvisas till salen på Linköpings tingsrätt i rättegången gällande mål 1198-20/308-20.