Ackordsförhandling i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-11-06

På grund av det rådande läget med det s.k. coronaviruset kan borgenärer som vill delta i sammanträdet med fördel göra detta genom videolänk eller telefon. Den som önskar delta på det sättet ombeds kontakta tingsrätten på sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se.

De borgenärer som önskar delta i sammanträdet på plats ombeds att anmäla sin närvaro i tingsrättens entré där det kommer att finnas närvarolistor och personal som hänvisar till salarna. Kom gärna i god tid eftersom köbildning kan uppstå i tingsrättens säkerhetskontroll. Tänk också på att undvika trängsel.

Tingsrätten kommer att ha flera salar till förfogande för de som vill delta i sammanträdet på plats. Observera dock att det av smittskyddsskäl bara kommer att vara möjligt att använda varannan plats i salarna. Platserna är främst till för de som ska delta i sammanträdet, men åhörare och media erbjuds möjlighet att delta i mån av plats.