58-årig man friad på grund av polisprovokation

2021-06-24

Sedan en svensk polis, som infiltratör, erbjudit de två tilltalade transporttjänster genomfördes i februari 2020 en s.k. kontrollerad leverans av cirka 388 kg cannabis med lastbil genom Europa och in i Sverige. En av de tilltalade, en 40-årig man, har haft en central roll i hanteringen av narkotikan och döms för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Hovrätten anser inte att polisens åtgärder har någon betydelse för hans straffansvar och fastställer tingsrättens dom, där påföljden blev fängelse 7 år och 10 månader. Hovrätten anser - till skillnad från tingsrätten - att utredningen mot den andra tilltalade, en 58-årig man, inte är tillräcklig för att dra slutsatsen att han skulle ha deltagit i brottsligheten utan polisens provokation. Han frikänns därför.

- Om polisen har provocerat någon att begå ett brott som han annars inte skulle ha begått, följer det av Europadomstolens och Högsta domstolens praxis att han ska frikännas. Hovrätten har däremot inte tagit ställning till om de provokativa åtgärderna varit motiverade som polisiär metod, säger Anne Kuttenkeuler, hovrättsråd och rättens ordförande.