41 personer döms i mål om lönegarantibedrägerier

2021-01-27

Åklagaren har väckt åtal mot sammanlagt 47 personer avseende bl.a. missbruk av den statliga lönegarantin enligt lönegarantilagen (1992:497). Den statliga lönegarantin innebär att staten svarar för betalning av arbetstagares lön m.m. hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs eller är föremål för företagsrekonstruktion. Målet gäller lönegaranti till uppgivna arbetstagare i fem företag. För fyra av företagen har samma konkursförvaltare varit förordnad. Vidare har åtal väckts för grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott, alternativt näringspenningtvätt, grovt brott.

Tingsrätten har dömt fem personer för grovt bedrägeri, i ett eller flera fall, och fyra personer för försök till grovt bedrägeri. Vidare har tre personer dömts för grovt bokföringsbrott, i ett eller flera fall, och två personer för brott mot aktiebolagslagen. Av de åtalade s.k. lönegarantimottagarna har tingsrätten dömt 14 personer för bedrägeri, en person för försök till bedrägeri och 16 personer för penningtvättsbrott. Tingsrätten har helt frikänt sex personer.

Påföljden för två av de åtalade huvudpersonerna har bestämts till fyra respektive tre och ett halvt års fängelse.

För mer information se kontaktinformationen.