31-årig man döms för oaktsam våldtäkt

2021-06-21

Kvinnans funktionsnedsättningar var inte av sådant slag att det var enkelt för en utomstående att upptäcka dem. Tingsrätten anser därför inte att mannen haft uppsåt. Däremot har han varit grovt oaktsam till att kvinnan på grund av sin särskilt utsatta situation hade klart begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet och undgå övergrepp. Därför döms han för oaktsam våldtäkt.

Mannen döms till tio månaders fängelse. Han ska också betala skadestånd till kvinnan med 85 000 kr.

– När den sexuella handlingen är en följd av ett otillbörligt utnyttjande av att målsäganden befinner sig i en särskilt utsatt situation spelar det som utgångspunkt ingen roll hur målsäganden har agerat, säger domaren Dina Gutrad.

Mannen gick med på att han och kvinnan hade haft visst sexuellt umgänge men förnekade brott eftersom han ansåg att hon deltagit frivilligt. Åklagarens påstående om att kvinnan inte deltagit frivilligt eller utsatts för våld under händelserna är enligt tingsrättens bedömning inte bevisat.

Mannen döms för brott för att kvinnan befunnit sig i en särskilt utsatt situation som det varit otillbörligt att utnyttja. Kvinnan hade inte någon intellektuell funktionsnedsättning, men en annan typ av funktionsnedsättning som tillsammans med övriga omständigheter vid den första gärningen gjorde att hon befann sig i en särskilt utsatt situation. Mannen frikänns från en av de åtalade gärningarna eftersom tingsrätten inte anser att det är bevisat att kvinnan då befann sig i en särskilt utsatt situation.