30-åring som beställt två mord i Malmö döms till livstids fängelse

2021-11-24

I mars 2017 mördades en ung man på Ramels väg i Malmö. Sedan tidigare är tre personer dömda för medverkan till mordet. Hovrätten har nu prövat inblandningen av ytterligare tre personer, bl.a. en nu 30-årig man. Den huvudsakliga bevisningen i målet har bestått av dekrypterade meddelanden från en telefon av märket Blackberry. Liksom tingsrätten anser hovrätten att 30-åringen kan knytas till ett alias som skickat och mottagit ett flertal meddelanden rörande mordet. Av meddelandena framgår bl.a. att mannen beställt mordet mot en betalning på 50 000 euro.

Två män åtalades för medhjälp till mordet, varav en av männen dömdes i tingsrätten. Mannen frias nu av hovrätten sedan det tillkommit ny bevisning. När det gäller den andre mannen finner hovrätten att det är bevisat att han gjort efterforskningar och förmedlat uppgifter om det automatvapen som var tänkt att användas vid mordet. Han har också hållit utkik efter målsäganden. Enligt hovrätten har han därmed medverkat till mordet och han döms för medhjälp till mord till två års fängelse.

Hovrätten har även funnit att den 30-årige mannen beställt ett mord i februari 2018 då en person sköts till döds på Docentgatan i Malmö. Det har dock framkommit att den mördade personen inte var den tilltänkta måltavlan och att skytten eller skyttarna sköt fel person. Tingsrätten dömde 30-åringen för anstiftan av försök till mord på den person som var den tilltänkta måltavlan. När det gällde den person som faktiskt sköts friade tingsrätten 30-åringen därför att han inte haft uppsåt att denna man skulle dö.

Hovrätten gör i denna del en annan bedömning än tingsrätten och konstaterar att när en gärningsman tar miste på person och skjuter ”fel” person döms gärningsmannen för fullbordat uppsåtligt brott mot den som skjutits. Förväxlingen av offrets identitet saknar alltså betydelse. Enligt hovrättens mening ska samma princip gälla för den som anstiftat gärningsmannen. Hovrätten dömer därför 30-åringen även för anstiftan av mord på den person som avled.

Den 30-årige mannen döms också för grovt penningtvättsbrott.

Påföljden bestäms till fängelse på livstid.