28-årig kvinna döms till fängelse för mordbränder

2019-06-19

Åklagaren har åtalat en 28-årig kvinna för sex fall av mordbrand och tre fall av grov skadegörelse i Åhus och Kristianstad mellan den 23 juli och den 8 augusti 2018. Vid tillfällena har det brunnit i naturen. Tingsrätten dömer kvinnan för två fall av mordbrand men frikänner henne från åtalet i övrigt.

Kvinnan har befunnit sig i de naturområden där det brann i nära anslutning till att respektive brand uppstod. Hon har också på internet sökt efter information om hur man anlägger brand. Sedan hon gripits, har det inte brunnit mer i de aktuella naturområdena. Det står klart att hon måste ha anlagt flera av bränderna.

För att någon ska fällas till ansvar för vart och ett i en serie av brott räcker det inte att det står klart personen måste ha begått några av brotten, utan personens skuld måste vara ställd utom rimligt tvivel på varje enskild åtalspunkt. Ingen har sett kvinnan anlägga någon av bränderna, och det finns ingen teknisk bevisning som binder henne till dem. Vid två av bränderna i Åhus har hon emellertid varit alldeles vid brandplatserna i omedelbar anslutning till att det började brinna där. Det gäller dels en brand på natten den 24-25 juli 2018, dels en brand sent på kvällen den 5 augusti 2018. Tillsammans med att kvinnan måste ha anlagt flera av de bränder hon åtalats för bedömer tingsrätten att det är så osannolikt att någon annan person anlagt dessa båda bränder att den möjligheten i praktiken kan uteslutas. Det är därmed ställt utom rimligt tvivel att kvinnan har anlagt dessa båda bränder. Det fanns risk för att bränderna skulle sprida sig till närliggande bostadshus, och hon döms därför i båda fallen för mordbrand.

Vid övriga bränder är kvinnan inte fullt lika nära knuten till brandplatserna geografiskt och tidsmässigt. Även när det beaktas att kvinnan måste ha anlagt flera av de bränder hon åtalats för, är det därmed inte ställt utom rimligt tvivel att hon har anlagt var och en av dessa bränder.

Påföljden bestäms till fängelse i tre år och tio månader.

Senast ändrad: 2019-06-18