27-årig kvinna som var åtalad för försök till mord och grov mordbrand frikänns

2019-11-11

Kvinnan erkände att hon införskaffat giftiga ämnen i form av aconitin, kalium, natriumacid och andra giftiga ämnen och bearbetat dem för förtäring eller injicering. Hon menade dock att detta skett i syfte att begå självmord.

Tingsrätten finner i domen att det inte bevisats att sambon blivit förgiftad. När det gäller åtalet för förberedelse till mord finner tingsrätten att det visserligen lagts fram graverande omständigheter, men att åklagaren inte lyckats bevisa att kvinnan hade uppsåt att begå mord. Detta då det också finns omständigheter som talar emot att uppsåt att döda förelåg.

När det gäller åtalet för grov mordbrand finner tingsrätten att åklagaren inte lyckats undanröja rimligt tvivel om att en okänd gärningsman anlagt branden.

Kvinnan frias därför för åtalet för försök alternativt förberedelse till mord och grov mordbrand. Kvinnan döms dock för bl.a. grovt bedrägeri begånget mot sambon till fängelse ett och ett halvt år samt att betala skadestånd med drygt en miljon kr