26 år gammalt mord prövas på nytt efter resning

2022-05-30

I november 1996 försvann en 16-årig flicka. Hon påträffades död i ett skogsparti ett halvår senare. Det fanns en spermafläck på flickans byxor, men det var med den tidens teknik inte möjligt att få fram någon DNA-profil.

I juni 1998 åtalades en person för mordet. Han dömdes av tingsrätten till åtta års fängelse, men frikändes av hovrätten.

Ny teknik har nu gjort det möjligt att ta fram en DNA-profil ur spermafläcken. DNA-profilen har jämförts med blod från den person som frikändes från mordet. Slutsatsen är att resultatet talar extremt starkt för att sperman kommer från den personen.

Med stöd av den nya bevisningen har Högsta domstolen beviljat resning till nackdel för personen. En ny rättegång ska därför ske i hovrätten.

– När det är fråga om resning till nackdel för en person som tidigare frikänts krävs det ett mera avgörande nytt material för en resning, säger justitierådet Stefan Johansson, som var en av de fem domare som beslutade om resning.

– Det nya beviset ger inte något svar på frågorna om hur och när flickan har berövats livet. Däremot medför det att det finns ett mycket starkt stöd för en koppling mellan flickan och den person som tidigare frikänts, berättar Stefan Johansson. Det innebär att flera av de omständigheter och bevis som åberopades i hovrätten får en annan betydelse. Högsta domstolen har därför bedömt att det är sannolikt att personen skulle ha dömts för mordet om den nya bevisningen hade funnits med vid rättegången i hovrätten. Och då finns det förutsättningar att pröva målet på nytt, avslutar han.