25-åring döms till 11 års fängelse för grova sexualbrott mot barn på internet

2021-06-24

De allvarligaste brotten är ett stort antal våldtäkter mot barn som mannen har utsatt ett syskonpar, sju och tio år gamla, för. Bland annat har han hotat flickan så att hon två gånger utfört oralsex på sin lillebror, vilket bedöms som grova våldtäkter mot barn. Han har även fått flickan att bl.a. föra en fotfil långt upp i sin slida. Flickan får 440 000 kr och pojken 290 000 kr i skadestånd.

De andra barnen har han framför allt utnyttjat för sexuella poseringar. De barnen får mellan 5 000 kr och 20 200 kr i skadestånd.

Mannen har spelat in sin kommunikation med barnen. Inspelningarna har han gjort med en sådan metod att barnen inte har kunnat se att de spelats in. Sedan har han hotat att sprida inspelningarna av barnens sexuella agerande, om de inte utfört ytterligare sexuella poseringar eller sexuella handlingar. För att få barnen att göra de första sexuella poseringarna har han ofta lovat dem betalning.

”Barnen har först inte insett vilka stora risker de har tagit när de har poserat sexuellt för den här mannen”, säger domaren, rådmannen Ulf Ahlström. ”När de väl har förstått det, har de befunnit sig i en utpressningssituation som de har haft svårt att ta sig ur. Mannen har utnyttjat det på ett hänsynslöst sätt.”

Inspelningarna leder till att mannen även döms för barnpornografibrott.

Det högsta straff som får dömas ut för brotten är 14 års fängelse. Tingsrätten bedömer att straffvärdet uppgår till 12 års fängelse. Mannen har under utredningen samarbetat med polisen och tipsat om bevisning som polisen kanske inte hade hittat annars. Med beaktande av detta blir fängelsestraffets längd 11 år.

Mannen ska stanna kvar i häkte tills domen får verkställas mot honom.