24-åring döms till 12 års fängelse för det så kallade Durrnäsmordet i Piteå

2020-02-05

I december 2019 dömde Luleå tingsrätt en 24-årig man till 12 års fängelse för bland annat mord. Genom domen bestämdes också viss skadeståndsskyldighet. Mannen överklagade domen och ville att han skulle frikännas eller att det som hänt i vart fall skulle bedömas mildare.

24-åringen har erkänt att han utdelat ett knivstick men förnekat att han haft uppsåt till att den andre mannen skulle dö av detta. En särskild fråga i målet har därför varit om 24-åringens handlande innefattat sådant uppsåt, vilket föranlett åklagaren att under målets handläggning komplettera åtalet till att avse även oaktsamt dödande.

Hovrätten delar helt tingsrättens bedömning och konstaterar att det är ställt utom rimligt tvivel att 24-åringen i gärningsögonblicket varit likgiltig inför om mannen skulle dö av knivsticket. Hovrätten gör inte heller ifråga om fängelsestraffets längd eller utdömda skadestånd någon annan bedömning än tingsrätten.

Rättens ordförande, hovrättsrådet Olof Hellström: ”Att medvetet sticka en kniv i överkroppen på en annan person är förenat med livsfara och indikerar i sig en likgiltighet inför också den värsta konsekvensen.”