23-åring döms för mord och brott mot griftefrid till fängelse på livstid

2020-07-27

Tingsrätten dömer 23-åringen för mord och brott mot griftefrid i enlighet med åtalet. Tingsrätten konstaterar i domen att det är ställt utom rimligt tvivel att mannen i Uddevalla i november 2019 genom upprepat våld uppsåtligen berövat sin flickvän livet och därefter hanterat kroppen genom att avskilja huvudet och förvara detta i sin bostad samt genom att undanskaffa resten av kroppen på okänd plats.

Tingsrätten konstaterar vidare i domen att det varit fråga om ett kraftigt våld och ett inte helt kortvarigt händelseförlopp samt att det saknas förmildrande omständigheter. Tingsrätten dömer därför 23-åringen för mord. Tingsrätten konstaterar vidare att efterföljande hantering av kroppen har varit skymflig och att 23-åringen också skall dömas för brott mot griftefrid.

När det gäller påföljden konstaterar tingsrätten att det inte finns några förmildrande omständigheter men däremot ett antal försvårande omständigheter. 23-åringen har utsatt den yngre och fysiskt underlägsna flickvännen för omfattande våld som ägt rum även då hon befunnit sig i en låg position mot golvet. Händelsen har ägt rum i den gemensamma bostaden. Det har varit fråga om ett inte helt kortvarigt händelseförlopp och det måste ha varit förenat med en stark dödsångest och ett betydande lidande för flickvännen. Till detta kommer att 23-åringen efter döden utsatt hennes huvud för grovt våld och därtill skymfligt behandlat kroppen genom att skilja i vart fall huvudet från resten av kroppen. 23-åringen har därefter undanskaffat resten av kroppen som aldrig återfunnits. Det senare innebär ett fortsatt lidande för flickvännens anhöriga. Med beaktande av dessa omständigheter anser tingsrätten att 23-åringen skall dömas till fängelse på livstid. 23-åringen skall stanna kvar i häkte till dess att domen vinner laga kraft.

23-åringen skall även betala skadestånd till flickvännens föräldrar och syster med vardera 60 000 kr samt ersätta dödsboet för begravningskostnaderna.

Tingsrätten är enig i sin bedömning.