23-åring åtalas för mord

2020-05-12

Personer som är intresserade av att ta del av stämningsansökan och förundersökningsprotokoll rekommenderas att beställa handlingar via e-post. Observera att förundersökningsprotokollet kommer att vara omfattande och att sekretessprövning kommer att ske innan handlingar kan lämnas ut.

Huvudförhandlingen planeras att inledas den 26 maj 2020. Antalet platser i förhandlingssalen är ytterst begränsat. Tingsrätten planerar att ha medhörning via videolänk från en sidosal. Antalet platser är dock ändå oerhört begränsat. Härtill kommer att tingsrätten på grund av rådande Covid-19-situation sedan tidigare har beslutat att begränsa totala antalet samtida besökare i tingsrättens lokaler till högst 50. Observera att det även kommer att pågå andra förhandlingar samtidigt. Besökare riskerar därför att nekas tillträde till tingsrättens lokaler.

Tingsrätten kommer att reservera platser åt anhöriga och åt media. Representanter för media uppmanas att vända sig till tingsrättens reception med frågor och för att reservera plats.

Beställa handling via e-post