23-åring åtalad för mord

2020-05-13

Praktisk information

Antalet platser i förhandlingssalen är ytterst begränsat. Tingsrätten planerar att ha medhörning via videolänk från en sidosal. Antalet platser är dock ändå oerhört begränsat. Härtill kommer att tingsrätten på grund av rådande Covid-19-situation sedan tidigare har beslutat att begränsa totala antalet samtida besökare i tingsrättens lokaler till högst 50. Observera att det även kommer att pågå andra förhandlingar samtidigt. Besökare riskerar därför att nekas tillträde till tingsrättens lokaler.

Tingsrätten kommer att reservera platser åt anhöriga och åt media. Representanter för media uppmanas att vända sig till tingsrättens reception med frågor och för att reservera plats.

Utgångspunkten är att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Rätten kommer att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende någon del av förhandlingen, t.ex. under del av sakframställning och redovisning av personliga förhållanden. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. När många besökare kommer samtidigt kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Alla åhörare inklusive anhöriga och representanter från media ombeds därför vara på plats i god tid före förhandlingsstart. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Tingsrätten har beslutat att tillåta journalister som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling att i rättssal och sidosal använda sig av den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering. Bildupptagning och fotografering är dock inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. För övriga åhörare gäller som vanligt att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen skall vara avstängd och undanstoppad.

 Förfrågningar via e-post