23-årig man döms för flerfaldig brottslighet omfattande bland annat våldtäkt mot barn m.m.

2018-06-05

I samband med ett krogbesök samtalade en av målsägandena med polis. Polisen, som fattade misstanke om att brott kunde ha begåtts, inledde en förundersökning mot mannen. Under utredningen rullades en kedja av händelser upp, involverande ett flertal yngre kvinnor som i olika omfattning haft en relation med mannen.

Målet omfattar flera inslag av sexuella beteenden som i sig innefattat våld i olika utsträckning. Mannen har därutöver under målets handläggning uttryckt att han funnit sexuell upphetsning av att veta om, iaktta och även delta i sexuella situationer som involverat andra män och hans partner. Ett gränslöst beteende har sedan resulterat i det tingsrätten nu haft uppe till prövning i målet.

Mannen, som redan inledningsvis i stort sett bekräftade målsägandenas uppgifter, har därefter sedan första förhöret i slutet av februari 2018, suttit häktad.

Tingsrätten har funnit utrett att mannen agerat så som åklagaren har gjort gällande under samtliga åtalspunkter förutom såvitt avser gärningar mot en av målsägandena, där tingsrätten ogillar åtalet då det under den åtalspunkten, med beaktande de höga beviskrav som råder inom brottmål, endast stått ord mot ord.

I den del åklagaren har gjort gällande grovt koppleri har tingsrätten dock gjort bedömningen att gärningen ska rubriceras som koppleri av den så kallade normalgraden, och att de försvårande omständigheterna visserligen höjer straffvärdet av brottet men att de inte utgör tillräckliga skäl för att bedöma gärningen som grovt brott.

Mannen själv har uttryckt sig ha ett behov av att komma till rätta med sitt avvikande sexuella beteende. Enligt rådmannen Louise Hinsegård saknas det utrymme för någon annan påföljd än fängelse. Tingsrätten bestämmer därför påföljden till 5 års fängelse. Rätten har då tagit hänsyn till att mannen i början av gärningarna själv var ung, att det har gått lång tid efter det att de första gärningarna begicks men även att mannen inte kommer att kunna återgå till sitt jobb som yrkeschaufför.

Mannen ska betala skadestånd till målsägandena bland annat för den kränkning han orsakat dem.

Senast ändrad: 2018-06-05