19-åringen som avvek från rättspsykiatrisk vård döms för bl.a. mord till fängelse i 13 år

2021-05-25

Mannen har hävdat att han inte hade uppsåt att döda målsäganden men har i övrigt i stort sett erkänt brottsligheten. Tingsrätten finner att tre hugg som han utdelade under rånförsöket har varit så kraftiga och uppenbart riktade mot målsägandens bröstkorg att det måste stått klart för honom att det fanns en risk för att målsäganden skulle dö. Mot bakgrund av våldets karaktär och 19-åringens aggressiva och upprörda sinnesstämning vid gärningen är det ställt utom rimligt tvivel att han också varit likgiltig inför att målsäganden skulle dö. Mannen har således haft ett s.k. likgiltighetsuppsåt till mord.

Straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till fängelse i 17 år. Brotten begicks någon månad innan mannen skulle fylla 20 år och hänsyn ska tas till hans ålder. Det straff som därför kan mätas ut blir 13 års fängelse.

I en rättspsykiatrisk undersökning bedömdes att mannen begick mordet under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att han lider av en allvarlig psykisk störning samt att det finns förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård. Tingsrätten inhämtade dock ett yttrande från Rättsliga rådet, som kom till motsatt slutsats, dvs. att det inte finns förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård.

­– Mot bakgrund av att det fanns en viss tveksamhet i den rättspsykiatriska undersökningen och då Rättsliga rådet var enigt i sin bedömning anser tingsrätten att den rätta påföljden i detta fall är fängelse, säger Patrik Skogh, rådman.