19-åringar frikänns för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök

2023-07-05

Tingsrätten anser att det är klarlagt att ett mord och ett mordförsök har begåtts den 6 oktober 2022 i Saltskog i Södertälje. Detta har skett genom att två okända maskerade personer, som inte är åtalade i målet, har kört en motorcykel från Geneta till Saltskog i Södertälje och avfyrat ett stort antal skott med automatvapen och till följd av detta har en 19-åring avlidit och en 16-åring fått livshotande skador.

Ett flertal omständigheter talar för att skjutningen har kopplingar till en konflikt mellan två grupperingar inom Södertäljenätverket. Detta är dock inte styrkt.

Tingsrätten finner att den samlade bevisningen talar för att de tilltalade haft viss kännedom och inblandning, men anser inte att det går att dra någon bestämd slutsats att de utfört de moment åklagaren gjort gällande. Det är därmed inte ställt utom rimligt tvivel att de har gjort sig skyldiga till det som påstås och de frias därför.