17 års fängelse för mord på Ålidhem

2018-09-25

Rådmannen Olof Johnson kommenterar:

"Enligt tingsrättens bedömning har bevisningen när det gäller den person som åtalats för mord m.m. vad gäller samtliga åtalspunkter nått upp till de höga beviskrav som föreligger i brottmål. Tingsrätten har också funnit att det inte funnits några förmildrande omständigheter i samband med mordgärningen, utan att de istället varit klart försvårande. Påföljden har mot bakgrund av detta bestämts till fängelse 17 år.

Tingsrätten har vidare gjort den bedömningen att det visserligen finns mycket som talar för att den medtilltalade begått de gärningar som han åtalats för, men att utredningen ändå inte haft sådan styrka att det är ställt utom rimligt tvivel att han begått gärningarna."

Senast ändrad: 2018-09-25