17 åring häktad misstänkt för medhjälp till mord

2023-02-01

Tingsrätten har funnit att det funnits synnerliga skäl för att häkta 17 åringen som på sannolika skäl är misstänkt för medhjälp till mord den 28 januari 2023 i Skogås. Sannolika skäl är den starkare misstankegraden. Åtal ska väckas senast 1 mars 2023, om inte åklagaren dessförinnan kommer in med en begäran om åtalsförlängning.