17-åring döms till sluten ungdomsvård för mord i Kristianstad

2023-04-17

Det var på kvällen den 7 juni 2022 som en ung man blev skjuten på Lyckans Höjd i Kristianstad. Skottet avlossades på nära håll och offret avled till följd av sina skador. En pojke, som var 16 år vid händelsen men nu fyllt 17 år, åtalades för att ha avlossat skottet. Pojken åtalades även för mordförsök mot en annan målsägande som befann sig på platsen tillsammans med den skjutne mannen.

För fällande dom krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har gjort sig skyldig till den gärning som ligger till grund för åtalet. Det innebär att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det förhåller sig på något annat sätt och det får därmed inte finnas andra möjliga förklaringar till händelseförloppet än de som innefattas av åtalet.

Tingsrätten bedömer att bevisningen är tillräcklig för att döma den nu 17-årige pojken för mord men att bevisningen inte räcker för att döma honom för försök till mord.

Åklagarna har i målet gjort gällande att mordet på Lyckans Höjd var en s.k. felskjutning. Enligt åklagarna var en annan person än den som dödades tilltänkt offer, i enlighet med en brottsplan som på olika sätt omfattade 17-åringen och tre andra personer som är åtalade i målet. 33-åringen och 27-åringen åtalades för att ha anstiftat, dvs. förmått, 17-åringen att utföra mordet som han döms för eller för att i vart fall ha medverkat till mordet som medhjälpare. Den tredje mannen, 22-åringen, åtalades för medhjälp till mordet samt för grovt vapenbrott bestående i att han befattat sig med mordvapnet. 17-åringen åtalades för förberedelse till mord, avseende det enligt åklagarna tilltänkta offret.

Enligt tingsrättens bedömning är bevisningen inte tillräcklig för att döma någon av de åtalade för förberedelse till mord, anstiftan av mord eller medhjälp till mord. - All bevisning som lagts fram av åklagarna i denna del är s.k. indiciebevisning och genom denna är det inte bevisat att det fanns en brottsplan att döda en annan person, säger rådmannen Catharina Månsson, rättens ordförande.

Däremot döms 22-åringen, som en tid före mordet transporterat mordvapnet, för vapenbrott. Mordvapnet var en ombyggd startpistol. 22-åringens brott bedöms som brott av normalgraden eftersom det inte är bevisat annat än att vapnet fortfarande var i sitt originalutförande som startpistol när han hanterade det.

Straffvärdet för mordet på Lyckans Höjd hade varit fängelse på livstid om gärningsmannen varit 18 år eller äldre vid brottet. Eftersom den dömde var 16 år vid brottet ska hänsyn tas till hans ungdom vid valet av påföljd och vid straffmätningen. Påföljden bestäms till sluten ungdomsvård i två år och tio månader. Vid straffmätningen av sluten ungdomsvård tas hänsyn till att villkorlig frigivning inte sker från den påföljden. 17-åringen ska betala skadestånd till den mördades anhöriga.

Straffvärdet för vapenbrottet som 22-åringen döms för är enligt tingsrätten fängelse i ett år. Åklagarna och 22-åringen har gjort gällande att 22-åringen har medverkat i utredningen av annans brottslighet och att han för detta ska få strafflindring enligt de nya reglerna om kronvittnen. Tingsrätten bedömer att 22-åringen ska få strafflindring för utredningsmedverkan som vittne i två utredningar om andra personers brottslighet. Strafflindringen är så stor att påföljden för 22-åringen blir dagsböter.

Rätten är enig i sin dom.