Press Informationstjänsten www.lexbase.se som bedrivs av Lexbase AB kommer inom kort att lanseras

Informationstjänsten www.lexbase.se som bedrivs av Lexbase AB kommer inom kort att lanseras

Informationstjänsten www.lexbase.se som bedrivs av Lexbase AB kommer inom kort att lanseras. Lexbase har avvaktat med lanseringen med anledning av de anmälningar som inkommit till Justitiekanslern (JK), anmälningar som riktats mot företaget Lexbase AB. Redan innan lexbase.se lanserades som betaversion granskades den juridiska legitimiteten kring tjänsten.

Lexbase kom då fram till att tjänsten ligger i linje med svensk lagstiftning. Beslutet som kom från Justitiekanslern (JK) 2014-03-26 är en bedömning utifrån svensk lagstiftning och styrker tjänstens juridiska legitimitet.

Lexbase kommer informera om lanseringsdatum 2014-03-28