Press Lexbase fyller en demokratisk funktion i dagens nätsamhälle

Lexbase fyller en demokratisk funktion i dagens nätsamhälle

Med utgångspunkt i de senaste dagarnas debatt vill vi föra fram våra tankar kring varför vi startade Lexbase. Vårt syfte med sajten var först och främst att underlätta för företag att kolla upp vem de gör affärer med. Men Lexbase gör det även möjligt för vanliga medborgare att göra bakgrundskontroller på personer och kontakter på nätet. Vi ser detta som en självklarhet i ett modernt och demokratiskt samhälle.

En tjänst som Lexbase fyller en viktig funktion i ett samhälle som i dag till stora delar flyttat ut på nätet. Användningen av sociala medier som Facebook och LinkedIn växer och som personer bedöms vi ofta utifrån vilka vi känner eller accepterar som kontakter på nätet. Rekryteringsbyråer, arbetsgivare och företag letar talanger, affärspartners och investerare genom att gå in på personers profiler för att skapa sig en bild av dem och deras kontakter. Samtidigt dejtas det mer på och via nätet nu än någonsin, och det är sannolikt en trend som bara kommer att öka.

Det sätt på vilket internet idag genomsyrar våra liv innebär att vi har betydligt fler kontakter med olika människor än vi hade bara för 10 eller 20 år sen. Det skapar både enorma möjligheter och stora risker. Därför tycker vi på Lexbase att det är en självklarhet att individen - det vill säga alla medborgare - enkelt ska kunna göra bakgrundskontroller på någon som tar kontakt med en på nätet. Som ett exempel kan vi säga att en person vill bli ”vän” med mig på LinkedIn. Om det senare visar sig att hen har kontakter som har begått brott och tidigare varit dömda i svensk domstol riskerar det att påverka mitt rykte såväl privat som kommersiellt.

Som jag skrev innan så skapades Lexbase främst för att företag enklare skulle kunna kolla upp vem de gör affärer med. Men vad vi insåg ganska snabbt var att Lexbase också skulle kunna ge vanliga medborgare och småföretagare tillgång till den här sortens information snabbt och enkelt. Informationen, som tidigare bara fanns bakom en svårforcerad vägg av byråkrati som bara de med stora resurser och gott om tid kunde tränga igenom, finns nu tillgänglig för var och en. Egentligen är det den svenska staten och dess myndigheter som borde erbjuda den här tjänsten till det svenska folket, men nu hann vi före.

Vi på Lexbase är för öppenhet, transparens och demokrati. Genom att Lexbase finns, tillgängliggör vi information för alla medborgare att på ett enkelt sätt kunna göra bakgrundskontroller på personer vi möter i det dagliga livet, både privat och i yrkeslivet. Det skapar trygghet och ger visshet, och det är vi stolta över.

Jonas Häger