Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom i Girjasmålet

2018-01-23

 En enig hovrätt har idag meddelat dom i målet mellan Girjas sameby och staten. Hovrätten anser att samebyn har bättre rätt än staten att jaga efter småvilt och fiska på det aktuella området, men att det inte är fråga om en ensamrätt. De nuvarande reglerna om att länsstyrelsen prövar frågor om upplåtelse till andra anses inte strida mot grundlagen. Hovrätten fastställer därför att samebyn har...

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Stockholm söker föredragande

2018-01-23

 Två annonser är publicerade. En är en traditionell föredragande tjänst, tillsvidareanställning. Den andra är tidsbegränsad och vänder sig till sökande som ska arbeta med migrationsmål. Välkommen med din ansökan senast den 4 februari.

Share Öppna i ny flik

Åtal i mål B 1456-17 rörande mord m.m.

2018-01-23

 Fredagen den 26 januari 2018 kl. 11.00 kommer åtal att väckas i Nyköpings tingsrätts mål B 1456-17 där fem personer är häktade för bl.a. mord och anstiftan till mord.

Share Öppna i ny flik

Åklagaren får förlängd åtalstid i målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm

2018-01-23

 I målet om misstänkt terroristbrott m.m. i Stockholm den 7 april 2017 har åklagaren kommit in med en framställan om förlängd åtalstid.

Share Öppna i ny flik

Extended time for the prosecutor to bring charges in the case of suspected terrorist crime etc. in Stockholm

2018-01-23

 The prosecutor has requested for an extension of time to bring charges against the person suspected for terrorist crime etc. in Stockholm on April 7th 2017.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar sitt yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för kärnavfall

2018-01-23

 Mark- och miljödomstolen lämnar i dag ett yttrande till regeringen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. Domstolen bedömer att det behövs ytterligare underlag om kapseln för att slutförvaret ska kunna tillåtas.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen dömer i upphovsrättsmålet mellan en riksdagsman och SVT. Båda parter såväl vinner som förlorar.

2018-01-23

 Målet gäller en film som mannen – som numera är riksdagsman – spelade in med sin egen mobiltelefon i juni 2010 i samband med händelser på Kungsgatan i Stockholm. Dessa händelser kom senare att bli mycket uppmärksammade och har ibland benämnts ”järnrörsskandalen”. Mannen har yrkat att domstolen ska fastställa att SVT är skyldigt att betala ersättning dels för att ha utnyttjat filmen och bilder...

Share Öppna i ny flik

Fem unga män döms för mord i Hallonbergen och på Karolinska vägen i Stockholm

2018-01-23

 Tingsrätten dömer för mordet på en man som påbörjades i ett garage i Hallonbergen och som avslutades på Karolinska vägen. Tingsrätten dömer också tre män, inklusive en av männen som deltagit vid det första mordet, för dubbelmordet på ett par i Hallonbergen. Sammanlagt döms alltså fem personer för mord.

Share Öppna i ny flik

Rakhmat Akilov åtalas nu för terroristbrott på Drottninggatan i Stockholm

2018-01-23

 Tisdag den 30 januari lämnar vice chefsåklagare Hans Ihrman vid Riksenheten för säkerhetsmål in stämningsansökan om terroristbrott på Drottninggatan den 7 april 2017. På pressträffen kommer åklagaren tillsammans med polisen och Säkerhetspolisen att berätta om den omfattande utredningen. Rakhmat Akilov som sedan den 11 april varit häktad kommer att åtalas för terroristbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning

2018-01-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det s.k. arbetslöshetstaket i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska tillämpas så snart en försäkrad saknar anställning under de dagar sjukpenningen avser även om det framgår att han eller hon skulle ha fått en anställning om sjukfallet inte hade inträffat.